Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi và làm bài tập lớn kết thúc học phần Bậc đại học - học kỳ I năm học 2020-2021 (Đợt 2)

Thông báo số 615/TB-ĐHKT ngày 04/03/2021 về việc danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi và làm bài tập lớn kết thúc học phần bậc đại học - Học kỳ I năm học 2020-2021 (Đợt 2)


Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Xét đề nghị của giảng viên giảng dạy các lớp học phần kết thúc đợt 2, tính đến hết ngày 03/03/2021;

Nhà Trường thông báo danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi và không đủ điều kiện làm bài tập lớn kết thúc học phần học kỳ I năm học 2020-2021 (Đợt 2) (Danh sách kèm theo)

Mọi thông tin phản hồi xin liên hệ: Lê Thị Dung, Phòng Đào tạo, Phòng 401 nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3.754 7506 - máy lẻ 504

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN