Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2017- 2018

Thông báo số 2918 / TB-ĐHKT ngày 01/11/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kế hoạch thi học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên của Nhà trường cụ thể như sau:

1. Lịch thi: Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 29/12/2017.

2. Địa điểm thi:

- Khu Giảng đường Việt Úc - Trường ĐH Kinh tế

- Khu Giảng đường CSS - Trường ĐH Kinh tế

- Khu Giảng đường E4 - Trường ĐH Kinh tế

3. Phòng thi cụ thể : được thông báo trên Cổng thông tin ĐHQGHN từ ngày 04/12/2017. (Đề nghị sinh viên lưu lại lịch thi của mình tránh trường hợp Cổng thông tin ĐHQGHN bị lỗi không xem được lịch thi)

Địa chỉ truy cập: www.daotao.vnu.edu.vn -> Xem lịch thi

Hoặc www.ueb.vnu.edu.vn -> Đào tạo -> Cổng thông tin ĐHQGHN -> Xem lịch thi

4. Đối với sinh viên xin hoãn thi do bị trùng lịch thi :

Nộp đơn theo mẫu quy định tại phòng 504 nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế (đối với sinh viên học bằng kép bị trùng lịch thi phải có xác nhận lịch thi có chữ ký và đóng dấu của Trường Đại học Ngoại Ngữ, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Khoa Luật - ĐHQGHN).

Thời gian nhận đơn : từ ngày 05/12/2017 đến hết ngày 06/12/2017.

5. Quy chế thi : xem trên Cổng thông tin ĐHQGHN trong phần Hướng dẫn

Địa chỉ truy cập: www.daotao.vnu.edu.vn -> Hướng dẫn

Hoặc www.ueb.vnu.edu.vn -> Cổng thông tin người học -> Hướng dẫn

6. Lưu ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 vào phòng thi.phút, phải có thẻ sinh viên mới được

7. Liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 304 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (315)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

>> Xem  lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018 tại đây
>> Xem và download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN