Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2014-2015

Công văn số 2347 ĐHKT-ĐTĐH ngày 08/6/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ II năm học 2014-2015, Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kỳ thi phụ cho sinh viên xin hoãn thi (có danh sách kèm theo).
Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.


Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện


Chi tiết liên hệ:
Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Điện thoại: 3.754 7506 (325)
Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

>> Download công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN