Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên dự kiến xét học vụ học kỳ I năm học 2020-2021

Công văn số 2259/ĐHKT-ĐTĐH ngày 21/08/2020 về việc danh sách sinh viên dự kiến xét học vụ học kỳ I năm học 2020-2021


Nhà trường thông báo danh sách sinh viên dự kiến xét học vụ học kỳ I năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

1. DSSV bằng kép buộc dừng học học kỳ I năm 2020-2021 do điểm TBC học kỳ II năm 2019-2020 xếp loại yếu (danh sách kèm theo)

2. DSSV buộc thôi học do hết thời hạn nghỉ học tạm thời sinh viên không có đơn xin học trở lại (danh sách kèm theo)

3. DSSV cảnh báo học vụ (danh sách kèm theo)

4. DSSV bị xóa tên do không đăng ký học 2 học kỳ liên tiếp: học kỳ I năm học 2019-2020 và học kỳ II năm học 2019-2020, học kỳ II năm học 2019-2020 và học kỳ I năm học 2020-2021 (danh sách kèm theo)

Nhà trường nhận đơn thắc mắc của sinh viên tại Phòng Đào tạo - Phòng 401 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội ngày 26,27/8/2020. Sau thời hạn nêu trên, hội đồng xét học vụ của nhà trường sẽ họp và ra quyết định cuối cùng.

Đề nghị các Khoa/ Viện thông báo cho sinh viên được biết.

 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác