Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên dự kiến xét học vụ học kỳ II năm học 2019-2020

Công văn số 229/ĐHKT-ĐTĐH ngày 13/02/2020 về việc danh sách sinh viên dự kiến xét học vụ học kỳ II năm học 2019-2020


Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học; Quyết định số 5267/QĐ-ĐHKT ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; Căn cứ công văn số 950/ĐHQGHN-ĐT ngày 21/3/2014 của Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc xóa tên sinh viên do không đăng ký học 2 học kỳ liên tiếp; Căn cứ Quyết định cho phép sinh viên nghỉ học tạm thời;

Nhà trường lập danh sách sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép dự kiến xét học vụ học kỳ II năm học 2019-2020:

1. DSSV bằng kép buộc dừng học học kỳ II năm 2019-2020 do điểm TBC học kỳ I năm 2019-2020 xếp loại yếu (danh sách kèm theo)

2. DSSV buộc thôi học do hết thời hạn nghỉ học tạm thời sinh viên không có đơn xin học trở lại từ học kỳ I năm học 2019-2020 (danh sách kèm theo)

3. DSSV cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2019-2020 (danh sách kèm theo)

4. DSSV buộc thôi học do vượt thời gian tối đa được phép học học kỳ II năm học 2019-2020 (danh sách kèm theo)

5. DSSV bị xóa tên do không đăng ký học 2 học kỳ liên tiếp: học kỳ I năm học 2019-2020 và học kỳ II năm học 2019-2020 (danh sách kèm theo)

Nhà trường nhận đơn thắc mắc của sinh viên tại Phòng Đào tạo - Phòng 401 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội từ ngày 19/2/2020 đến ngày 21/2/2020. Sau thời hạn nêu trên, hội đồng xét học vụ của nhà trường sẽ họp và ra quyết định cuối cùng.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách được biết và thực hiện./.

Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác