Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên dự kiến bị xóa tên do không đăng ký học 2 học kỳ liên tiếp Học kỳ I năm học 2019-2020

Công văn số 2466/TB-ĐHKT ngày 30/8/2019 về việc danh sách sinh viên dự kiến bị xóa tên do không đăng ký học 2 học kỳ liên tiếp Học kỳ I năm học 2019-2020


Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học; Căn cứ công văn số 950/ĐHQGHN-ĐT ngày 21/3/2014 của Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc xóa tên sinh viên do không đăng ký học 2 học kỳ liên tiếp.

Nhà trường lập danh sách sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép dự kiến bị xóa tên do không đăng ký học 2 học kỳ liên tiếp: học kỳ II năm học 2018-2019 và học kỳ I năm học 2019-2020 (có danh sách kèm theo).

Nhà trường nhận đơn thắc mắc của sinh viên (nếu có) tại Phòng Đào tạo - Phòng 504 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội từ ngày 3/09/2019 đến ngày 4/09/2019. Sau thời hạn nêu trên, Hội đồng xét học vụ của Nhà trường sẽ ra quyết định cuối cùng.

Đề nghị các Khoa, Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách được biết và thực hiện./.

 
Download Công văn tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác