Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên dự kiến buộc thôi học do hết thời hạn nghỉ học tạm thời sinh viên không có đơn xin học trở lại, học kỳ II năm học 2018-2019

Công văn số 578/ĐHKT-ĐTĐH ngày 07 tháng 3 năm 2019 v/v danh sách sinh viên dự kiến buộc thôi học do hết thời hạn nghỉ học tạm thời sinh viên không có đơn xin học trở lại, học kỳ II năm học 2018-2019


Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học; Quyết định số 5267/QĐ-ĐHKT ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; Căn cứ Quyết định cho phép sinh viên nghỉ học tạm thời.

Nhà trường lập danh sách sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép dự kiến buộc thôi học do hết thời hạn nghỉ học tạm thời sinh viên không có đơn xin học trở lại từ học kỳ II năm học 2018-2019 (có danh sách kèm theo).

Nhà trường nhận đơn thắc mắc của sinh viên tại Phòng Đào tạo - Phòng 504 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội từ ngày 11/03/2019 đến ngày 13/03/2019. Sau thời hạn nêu trên, Hội đồng xét học vụ của Nhà trường sẽ họp và ra quyết định cuối cùng.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách được biết và thực hiện.

Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN