Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên dự kiến cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2019-2020

Công văn số 2465/TB-ĐHKT ngày 30/8/2019 về việc danh sách sinh viên dự kiến cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2019-2020


Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học. Quyết định số 5267/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Căn cứ kết quả học tập học kỳ II năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo danh sách sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép thuộc diện dự kiến cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2019-2020 (có danh sách kèm theo). Nếu học kỳ II năm học 2019-2020 vẫn thuộc diện cảnh báo học vụ, sinh viên sẽ bị buộc thôi học.

Nhà trường nhận đơn thắc mắc của sinh viên tại Phòng Đào tạo - Phòng 504 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội từ ngày 3/9/2019 đến ngày 4/9/2019. Sau thời hạn nêu trên, Hội đồng xét học vụ của Nhà trường sẽ họp và ra quyết định cuối cùng.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách được biết để cải thiện kết quả học tập trong học kỳ I năm học 2019-2020 và những học kỳ tiếp theo. Những sinh viên bị cảnh báo 2 lần liên tiếp học kỳ II năm học 2018-2019 và học kỳ I năm học 2019-2020 sẽ bị buộc thôi học./.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác