Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên hệ chính quy - chương trình bằng kép bị buộc dừng học học kỳ I năm học 2019-2020

Công văn số 2467/ĐHKT-ĐTĐH ngày 30/8/2019 về việc danh sách sinh viên hệ chính quy – chương trình bằng kép bị buộc dừng học học kỳ I năm học 2019-2020


Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học; Quyết định số 5267/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép thuộc diện buộc dừng học học kỳ I năm học 2019-2020 do kết thúc học kỳ II năm học 2018-2019 có học lực yếu (có danh sách kèm theo).

Nhà trường nhận đơn thắc mắc của sinh viên (nếu có) tại Phòng Đào tạo - Phòng 504 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội từ ngày 3/09/2019 đến ngày 4/9/2019. Sau thời hạn nêu trên, Hội đồng xét học vụ của Nhà trường sẽ ra quyết định cuối cùng.

Đề nghị các Khoa, Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách được biết và thực hiện.

 
>> Download Công văn tại đây>>> 
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác