Trang Đào tạo đại học
 
Xét chọn sinh viên nhận học bổng Lawrence S.Ting năm học 2013-2014

Trường ĐHKT - ĐHQGHN
Công văn số 1777 /ĐHKT-CTSV ngày 21/8/2013 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


    
 Kính gửi:  Các Khoa trực thuộc

Thực hiện nội dung công văn số 2762/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 13/08/2013 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Lawrence S.Ting năm học 2013-2014, nhà Trường đề nghị các Khoa xét chọn sinh viên theo nội dung sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
- Là sinh viên đại học hệ chính quy;
- Có kết quả học tập:

- Đối với học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc: điểm trung bình chung học tập cả năm học 2012-2013 đạt loại giỏi trở lên;

- Đối với học bổng dành cho sinh viên vượt khó: điểm trung bình chung học tập cả năm học 2012-2013 đạt loại khá trở lên;

- Có kết quả rèn luyện: Có kết quả rèn luyện năm học 2012-2013 đạt loại tốt trở lên;

Tham gia phục vụ công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng;

- Ưu tiên các sinh viên đã được nhận học bổng Lawrence S.Ting ở năm học trước mà vẫn duy trì được kết quả học tập, rèn luyện tốt;

- Chưa nhận bất cứ loại học bổng ngoài ngân sách nào khác trong năm học 2013-2013.

- Tham gia cuộc thi viết và thuyết trình bằng tiếng Anh do Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting tổ chức

- Sau khi đã được nhận học bổng học kỳ 1, sinh viên phải nộp bổ sung bảng điểm của học kỳ 1 và giấy xác nhận tham gia phục vụ công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng trong học kỳ 1 để Quỹ xét tiếp học bổng kỳ 2.

2. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

- 02 đơn xin cấp học bổng, có dán ảnh (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt - theo mẫu);

- Bảng điểm cả năm học 2012- 2013;

- Bản tự thuật về bản thân, bằng tiếng Anh (sinh viên tự viết, dài không quá 1 trang A4);

- Cảm tưởng của bản thân khi được nhận Học bổng Lawrence S.Ting (đánh máy bằng tiếng Việt, dài không quá 1 trang A4);

- 02 thư giới thiệu của 2 thầy/cô giáo, có xác nhận của đơn vị đào tạo (mỗi thầy/cô giáo viết riêng 01 thư), khuyến khích thư viết bằng tiếng Anh;

 - Giấy xác nhận có tham gia hoạt động phục vụ xã hội, hỗ trợ cộng đồng do đơn vị đào tạo hoặc các tổ chức, đơn vị từ thiện bên ngoài xác nhận;

- Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ hỗ trợ cộng đồng; Lawrence S.Ting (tham khảo trong website của Quỹ: www.lawrencestingfund.org)

- Xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của địa phương (đối với sinh viên thuộc diện vượt khó);

- Thông tin về tài khoản của sinh viên tại Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank). Quỹ học bổng có hỗ trợ mở tài khoản cho sinh viên nhận học bổng lần đầu tiên (hồ sơ theo mẫu đính kèm);

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học… (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Lawrence S.Ting năm học 2013-2014, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

3. Chỉ tiêu học bổng:

STT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú

SV có thành tích học tập xuất sắc

SV vượt khó
1
Khoa KT&KDQT
1
0
 
2
Khoa TCNH
0
1
 
3
Khoa KTCT
1
0
 
4
Khoa KTPT
1
0
 
Cộng
3
1
 

4. Trị giá mỗi suất học bổng: 1.000.000 đồng/tháng/SV x 10 tháng = 10.000.000 đồng/SV/10tháng.

Các Khoa lập danh sách sinh viên theo mẫu sau (kèm theo hồ sơ học bổng của sinh viên) và gửi về Phòng Đào tạo  muộn nhất ngày 28/08/2013.

TT
Họ tên
Ngày sinh
Lớp
Điểm TBC năm học 2012-2013
Điểm RL HK I năm học 2012-2013
Các hoạt động khác
Địa chỉ/ Điện thoại/ Email
1
 
 
 
 
 
 
 


>>> Download các văn bản, biểu mẫu liên quan tại đây