Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách SV Khoa Kinh tế Phát triển được cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2009 - 2010

Ban hành kèm theo Quyết định số 1889/QĐ-CTSV của Hiệu trưởng Trường ĐHKT ngày 27/10/2009.


Download văn bản tại đây

Trường ĐHKT - ĐHQGHN