Trang Đào tạo đại học
 
Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên chính quy thuộc diện hộ nghèo học kỳ I năm học 2009 - 2010

Ban hành kèm theo Quyết định số 2007/QĐ-CTSV của Hiệu trưởng Trường ĐHKT ngày 11/11/2009.


>> Xem chi tiết danh sách  tại đây.