Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh được cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2009-2010

Ban hành theo Quyết định số 2083/QĐ-CTSV ngày 23/11/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHQGHN.


>> Xem chi tiết thông báo tại đây.
>> Xem chi tiết danh sách sinh viên được nhận học bổng tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN