Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên được tặng thưởng học bổng ACCA năm học 2010 - 2011

Ngày 28/9/2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1850/QĐ-CTSV tặng phần thưởng học bổng từ nhà tài trợ Công ty ACCA 3 sinh viên của trường. Cụ thể như sau: 

TT
Họ và tên
Lớp
Điểm TS
1
Trần Thị Thảo
QH-2010-E Kế toán
24.00
2
Lê Ngọc Dũng
QH-2010-E Kế toán
24.00
3
Trần Tùng Tâm
QH-2010-E Kế toán
25.50
Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng.

>>
Xem chi tiết quyết định tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN