Trang Đào tạo đại học
 
Trao tặng phần thưởng cho sinh viên thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2011

Quyết định số 1715/QĐ-ĐHKT ngày 12/9/2011 của PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


                                                HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh Đại học năm 2011;

Căn cứ biên bản của hội đồng xét khen thưởng sinh viên đầu năm học 2011-2012 họp ngày 09/09/2011;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,
                             
QUYẾT ĐỊNH:
 

          Điều 1. Tặng phần thưởng 1.000.000 đồng cho mỗi sinh viên thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2011 có tên sau:

TT
Họ tên

Ngày sinh

Ngành

KQ thi TS

Khối
1
Trần Văn Hiếu
10/02/93
QTKD
27.0
A
2
Lê Thế Đường
25/05/93
KTQT
27.0
A
3
Phạm Minh Phương
02/02/93
KTQT
27.0
A
4
Nguyễn Trọng Khôi
21/03/93
Kế toán
25.5
D1
5
Hoàng Tuấn Anh
26/09/93
KTQT
25.5
D1
6
Trần Hà Uyên
09/01/93
KTQT
25.5
D1

          Điều 2. Các ông, bà Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng KH-TC, Chủ nhiệm các Khoa và những sinh viên có tên ở điều 1 có chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN