Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên hệ chính quy được khen thưởng đầu năm học 2011 - 2012

Quyết định số 1716/QĐ-ĐHKT ngày 12/9/2011 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHQGHN


 
TT

Họ và tên

Lớp
I

Sinh viên thuộc diện đạt kết quả cao trong học tập

 
1
Nguyễn Thế Mạnh
QH-2008-E TCNH
2

Nguyễn Thị Hương Bằng

QH-2010-E KTCT
3

Nguyễn Thị Hồng Anh

QH-2008-E KTĐN
4

Nguyễn Thu Huyền

QH-2009-E CLC
5
Lê Thị Phong
QH-2010-E KTPT
6

Nguyễn Phương Anh

QH-2010-E QTKD
II

Sinh viên thuộc diện cán bộ lớp, Đoàn - Hội hoạt động tích cực, học tập tốt

 
1

Nguyễn Trọng Khánh

QH-2008-E TCNH
2
Bùi Thị Thu Thảo
QH-2009-E KTCT
3

Vũ Thị Mai Thanh

QH-2009-E KTĐN
4
Trần Thị Hải
QH-2008-E CLC
5

Nguyễn Đình Tuấn

QH-2008-E KTPT
6

Hoàng Trần Phương

QH-2009-E QTKD
III

Sinh viên thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

 
1
Trần Tùng Tâm
QH-2010-E Kế toán
2

Hoàng Thị Huyền Trang

QH-2008-E KTCT
3
Bùi Thị Chinh
QH-2010-E KTĐN
4
Phạm Văn Nhớ
QH-2010-E CLC
5

Nguyễn Thị Nhung

QH-2009-E KTPT
6
Nguyễn Đình Lâm
QH-2008-E QTKD
7
Ngô Thị Vân
QH-2010-E TCNH
 
>> Xem chi tiết quyết định tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN