Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình học bổng Lotte học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thực hiện nội dung công văn số 2483/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 28/8/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc chương trình học bổng Lotte, Hàn Quốc học kỳ 1, năm học 2020-2021, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đủ tiêu chuẩn như sau:


1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:

- Sinh viên năm thứ 3, thứ 4;

- Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc: Học kỳ 2, năm học 2019-2020 có kết quả học tập đạt từ 3.2 điểm trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- Học bổng dành cho sinh viên vượt khó: Học kỳ 2, năm học 2019-2020 có kết quả học tập đạt từ 2.8 điểm trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên và có hoàn cảnh khó khăn.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 300 đôla Mỹ/01 học kỳ/01 sinh viên.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn trường:

 

TT

Đơn vị đào tạo

Học bổng cho SV xuất sắc

Học bổng cho SV vượt khó

Tổng số

1

Khoa Kế toán – Kiểm toán

1

0

1

2

Khoa Tài chính – Ngân hàng

1

0

1

3

Khoa Kinh tế phát triển

0

1

1

4

Khoa KT&KDQT

0

1

1

5

Viện Quản trị kinh doanh

1

0

1


TỔNG CỘNG

3

2

5

4. Hồ sơ đăng ký:

- Bản khai lý lịch cá nhân có dán ảnh, viết bằng tiếng Anh (theo mẫu);

- Bảng điểm học kỳ 2, năm học 2019-2020, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Thư giới thiệu của giảng viên;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (đối với học bổng dành cho sinh viên vượt khó);

- Giấy chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn hội (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Lotte, Hàn Quốc học kỳ 1, năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, lập danh sách sinh viên và hồ sơ sinh viên đề cử học bổng gửi về Trường (qua Phòng CT&CTSV) muộn nhất ngày 10/9/2020.

Quá thời hạn nêu trên, nếu các Khoa/Viện nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về phòng CT&CTSV thì Nhà trường sẽ xem như các Khoa/Viện đó không tham dự chương trình học bổng này.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN