Trang Đào tạo đại học
 
Xét chọn sinh viên nhận học bổng của Tập đoàn Ecopark

Nhằm tiếp tục hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN phối hợp Tập đoàn Ecopark trao học bổng cho sinh viên. Đây là hoạt động của chương trình triển khai quỹ phi lợi nhuận "Lá chắn phòng dịch Covid-19" của Tập đoàn Ecopark, Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện QTKD xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:


1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn:

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19.

- Tích cực tham gia các hoạt động của trường.

2. Chỉ tiêu học bổng: Mỗi Khoa/Viện QTKD xét chọn 05 suất.

3. Trị giá mỗi suất học bổng: 1.000.000 đồng/sinh viên.

Các Khoa/Viện QTKD lập danh sách sinh viên (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất 15h00 ngày 11/05/2020. Quá thời hạn nêu trên, nếu Khoa/Viện nào chưa gửi danh sách sinh viên xét chọn sẽ chuyển chỉ tiêu học bổng cho các Khoa/Viện khác.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN