Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2018-2019

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản-Ngân hàng Tokyo - Mitsubishi (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2018-2019 triển khai thông qua hình thức đăng ký trực tuyến như sau:


1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

 • Là sinh viên Khóa QH-2015, QH-2016 (riêng Khoa Y Dược có thêm Khóa QH-2013, QH-2014).
 • Năm học 2017-2018 có kết quả học tập đạt từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 340 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 30 sinh viên.

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

5

2

Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

5

3

Trường ĐH Ngoại ngữ (ngành Tiếng Nhật)

3

4

Trường ĐH Công nghệ

5

5

Trường ĐH Kinh tế

4

6

Trường ĐH Giáo dục

2

7

Khoa Luật

2

8

Khoa Y Dược

2

9

Khoa Quốc tế

2

TỔNG CỘNG

30

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

 • Bản tự khai, viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (bản Data sheet - theo mẫu);
 • Bảng điểm năm học 2017-2018, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
 • Bài phát biểu cảm tưởng nếu được nhận học bổng Mitsubishi (bằng tiếng Việt, có độ dài khoảng 1 trang A4);
 • Bài viết tìm hiểu về chương trình học bổng Mitsubishi và Quỹ học bổng Tokyo-Mitsubishi (bằng tiếng Việt, có độ dài khoảng 1 trang A4);
 • Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hoàn cảnh khó khăn, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

5. Đăng ký hồ sơ trực tuyến và dự kiến quy trình xét chọn

 • Hồ sơ đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://123.25.15.12:8888/hocbong.
 • Thời gian sinh viên đăng ký: Trước 17 giờ, ngày 6/9/2018.
 • ĐHQGHN thông báo kết quả sinh viên đạt vòng sơ duyệt: Trước ngày 13/9/2018.
 • Sinh viên đạt vòng sơ duyệt nộp hồ sơ tại đơn vị: Trước ngày 20/9/2018.
 • Đơn vị thẩm định hồ sơ sinh viên và báo cáo ĐHQGHN: Trước ngày 26/9/2018.
 • ĐHQGHN gửi đề cử tới Quỹ học bổng: Trước ngày 28/9/2018.
 • ĐHQGHN thông báo kết quả: Trước ngày 10/10/2018.
 • ĐHQGHN tổ chức Lễ trao học bổng: Ngày 22/10/2018.

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng trên website và các kênh thông tin khác của đơn vị để sinh viên được biết, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho những sinh viên có nguyện vọng và đủ điều kiện tham gia chương trình học bổng theo quy định.

Địa chỉ hỗ trợ thông tin: Điện thoại 024.37547670 (số máy lẻ 416);

Email: hocbongvnu@vnu.edu.vn, hocbongvnu@gmail.com.


Ban CT&CTHSSV