Trang Đào tạo đại học
 
Học bổng Kumho Asiana học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 dành cho sinh viên năm thứ nhất

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng của Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana - Học bổng Kumo Asiana học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:


1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên năm thứ nhất (QH-2018) đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và có hoàn cảnh khó khăn.

2. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN là 20 sinh viên.

Phân bổ chỉ tiêu tại các đơn vị như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

3

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

3

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

(Ngôn ngữ Hàn Quốc, Sư phạm tiếng Hàn Quốc)

2

4

Trường Đại học Công nghệ

2

5

Trường Đại học Kinh tế

2

6

Trường Đại học Giáo dục

3

7

Khoa Luật

3

8

Khoa Quốc tế

2

Tổng cộng

20

3. Trị giá học bổng

Giá trị mỗi suất học bổng 2.150.000 đồng/01 sinh viên/1 học kỳ. Học bổng sẽ được Quỹ Kumho Asiana chuyển vào tài khoản ngân hàng của sinh viên. Sinh viên có thể được nhận học bổng liên tiếp trong thời gian học đại học nếu đáp ứng yêu cầu.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Lý lịch sinh viên, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu);

- Đơn xin tài trợ học bổng (theo mẫu);

- Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2018;

- Bản photo chứng minh thư nhân dân;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Kumho Asiana học kỳ 1 năm học 2018-2019, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, đồng thời gửi công văn và hồ sơ đề cử học bổng tới Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi danh sách sinh viên qua địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 31/8/2018.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về Đại học Quốc gia Hà Nội thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình này.

>> Mẫu danh sách đề xuất


Đại học Quốc gia Hà Nội