Trang Đào tạo đại học
 
Giới thiệu về các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019

Thông báo số 48/ĐHQGHN-HTPT ngày 8/1/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc giới thiệu về các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019


>> Download  thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN