Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo chương trình học bổng Vingroup 2019-2020

Thông báo số 3949/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 3/12/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc chương trình học bổng Vingroup năm học 2019-2020


>>> Xem và tải thông báo tại đây

Đại học Quốc gia Hà Nội