Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2019 - 2020

Thông báo số 2272/ĐHKT-CTSV ngày 13 tháng 08 năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế về chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2019 - 2020.


Xem chi tiết thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN