Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2020-2021

Học viên Trường ĐH Kinh tế nhận học bổng Toshiba năm 2019
Thực hiện nội dung công văn số 2447/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 25/8/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2020-2021, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn học viên cao học và nghiên cứu sinh đủ tiêu chuẩn như sau:


1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Tuổi: Dưới 27 tuổi đối với học viên cao học; dưới 30 tuổi đối với nghiên cứu sinh (không xét học bổng cho học viên tố nghiệp trước tháng 3/2021);

- Có kết quả học tập đạt từ 3.2 trở lên (tính theo thang điểm 4);

- Có chứng chỉ tiếng Anh từ B1 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương;

- Đảm bảo đúng tiến độ chương trình của khóa học;

- Tham gia đầy đủ hoạt động của Chương trình học bổng (tại mục 5);

- Ưu tiên học viên: tham gia nghiên cứu khoa học, có bài báo/báo cáo khoa học, có hoàn cảnh khó khăn.

2. Mức học bổng:

- Học bổng toàn phần: trị giá 200.000 Yên Nhật/01 học viên/năm học (chỉ cấp cho học viên có 100% thời gian dành cho học tập).

- Học bổng bán phần: trị giá 100.000 Yên Nhật/01 học viên/năm học.

3. Phân bổ chỉ tiêu hồ sơ:

STT

Tên đơn vị

Số lượng hồ sơ

học bổng bán phần

1

Khoa Kinh tế Chính trị

1

2

Viện Quản trị kinh doanh

1

3

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

1

Tổng cộng: 

3

4. Thời gian tổ chức Chương trình học bổng (dự kiến): 2 lần/năm học

- Lần 1: Tháng 11/2020 - Trao học bổng đợt 1.

- Lần 2: Tháng 3/2021 - Học viên báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu tại Seminar “Toshiba Scholarship Mid - Year Meeting” (theo hướng dẫn) và trao học bổng đợt 2.

5. Hồ sơ đăng ký:

- 02 bản tự giới thiệu của học viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt - Mẫu 1, bằng tiếng Anh - Application for Toshiba Scholarship);

- Bảng điểm có xác nhận của trường;

- Bản photo chứng chỉ ngoại ngữ;

- Thư giới thiệu của cán bộ hướng dẫn;

- Dự kiến Đề cương nghiên cứu (tên đề tài/báo cáo, mục đích, kế hoạch, nội dung…);

- Bản photo thẻ học viên;

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, trình độ ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, bài báo, đề tài, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có);

- Thông tin về tài khoản ngân hàng của học viên: Số tài khoản, Ngân hàng, chi nhánh.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu học viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cmx34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Toshiba năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường/Đơn vị, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các Khoa/Viện lập danh sách học viên, NCS (theo mẫu) và hồ sơ gửi về Trường (qua Phòng CT&CTSV) muộn nhất ngày 11/9/2020.

Quá thời hạn nêu trên, nếu các Khoa/Viện nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về phòng CT&CTSV thì Nhà trường sẽ xem như các Khoa/Viện đó không tham dự chương trình học bổng này.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN