Trang Đào tạo đại học
 
Học bổng Giám đốc Đại học Quốc gia Seoul 2019

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo từ Đại học Quốc gia Seoul về Chương trình học bổng Giám đốc Đại học Quốc gia Seoul (Học kỳ mùa xuân 2019).


Thông tin chi tiết về học bổng:

- Cán bộ đang công tác tại các trường đại học lớn ở các nước đang phát triển (tại châu Á, châu Phi và Nam Mỹ), chưa có bằng Tiến sỹ

- Được chấp nhận và/hoặc ghi danh là nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia Seoul vào học kỳ mùa xuân 2019 và được Trưởng khoa của Đại học Quốc gia Seoul đề cử

- Ứng viên có thể đăng ký bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào, tuy nhiên Đại học Quốc gia Seoul sẽ ưu tiên cho các ứng viên xuất sắc trong các lĩnh vực: kỹ thuật, y tế, sức khỏe cộng đồng, nông nghiệp, nghiên cứu phát triển, nghiên cứu Hàn Quốc.

Quyền lợi khi được nhận học bổng:

- Miễn toàn bộ học phí trong 6 học kỳ

- Trợ cấp 1,500,000 won/tháng (trong 3-4 năm tùy chương trình học)

- 01 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông

- Chương trình đào tạo tiếng Hàn Quốc (học buổi tối)

- Bảo hiểm y tế

Thông tin chi tiết về hồ sơ và thời gian đăng ký xin xem trong tài liệu kèm theo

Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng đề nghị các đơn vị đăng thông tin trên website của đơn vị và thông báo rộng rãi về chương trình cho cán bộ của đơn vị.

Mẫu đơn đăng ký


Đại học Quốc gia Hà Nội