Công đoàn
 

Các ban thuộc Công đoàn Trường ĐHKT

Các ban thuộc Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN nhiệm kỳ 2013 - 2015:

Tin liên quan1. Ban Chuyên môn:
 
- Đ/c Đỗ Tiến Long
Trưởng ban
- Đ/c Trần Thị Vân Anh  
Ủy viên
- Đ/c Trần Thị Hoài Thương
Ủy viên

2. Ban Đời sống:
 
- Đ/c Trần Thị Hồng
Trưởng ban
- Đ/c Phạm Đỗ Hoài Nam  
Ủy viên
- Đ/c Trần Thị Hoài Thương
Ủy viên

3. Ban Nữ công:
 
- Đ/c Phạm Đỗ Hoài Nam
Trưởng ban
- Đ/c Trần Thị Vân Anh
Ủy viên
- Đ/c Trần Thị Hồng
Ủy viên
- Đ/c Nguyễn Minh Đức
Ủy viên

4. Ban Văn thể:
 
- Đ/c Lưu Thị Mai Anh     
Trưởng ban
- Đ/c Trần Thị Hồng  
Ủy viên
- Đ/c Đỗ Tiến Long
Ủy viên
- Đ/c Trần Văn Trọng
Ủy viên

5. Ban Tuyên huấn
- Đ/c Lưu Thị Mai Anh
Trưởng ban
 

Công đoàn Trường ĐHKT

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn TAPNVY
Nội dung