Công đoàn
 

Kế hoạch hoạt động năm 2011 của Công đoàn Trường ĐHKTI. Căn cứ xây dựng

1. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2010 - 2015

2. Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường Đại học kinh tế nhiệm kỳ 2010 -2012

3. Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội.

II. Phương hướng chung

Công đoàn trường Đại học Kinh tế động viên và tổ chức triển khai các chương trình công tác nhằm thực hiện các cuộc vận động lớn của toàn ngành, của Đại học Quốc gia Hà Nội và của trường Đại học Kinh tế, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác công đoàn và hoàn thiện cơ cấu tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng trường Đại học Kinh tế ngày càng vững mạnh.

III. Quán triệt và thực hiện ba chương trình công tác trọng tâm do Công đoàn ĐHQGHN đề ra

1. Nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

2. Phát huy quyền làm chủ và tiềm năng trí tuệ của công đoàn cơ sở và đoàn viên, chủ động tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới của ĐHQGHN. Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn.

3. Đẩy mạnh các công tác phục vụ xã hội. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần nâng cao vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội.


IV. Chương trình công tác cụ thể
 
TT
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
THỜI GIAN
GHI CHÚ

    1      

Tổ chức Gala chào xuân Tân mão

T1/2011
 

    2

Tổ chức thăm hỏi các Công đoàn viên và Gia đình Công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt

T1/2011
 

    3         

Tổ chức tập huấn cán bộ Công đoàn
T2/2011
 

    4         

Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

T3/2011
 

    5       

Tham gia Hội thao ĐHQGHN
T3 - T4
Đại học Quốc gia phát động

6     

Tổ chức thành lập Câu lạc bộ nữ và sinh hoạt định kỳ

T4/2011

Dự kiến 2 tháng hoặc 1 quý CLB có một buổi sinh hoạt theo chủ đề

 7

Hội diễn văn nghệ mừng sinh nhật Bác cấp trường

T5/2011
     

8

Tham gia Hội diễn văn nghệ mừng sinh nhật Bác cấp ĐHQGHN

T5/2011
Chọn tiết mục đặc sắc đi dự

9

Tổ chức Tết Thiếu nhi 1/6 và lễ vào hè cho các cháu

T6/2011
 
 10   

Chủ trì tổ chức 1-2 tour nghỉ hè cho Cán bộ và Gia đình chung toàn Trường

T7/2011
 
 11
Tổ chức lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam
T10/2011
 
 12
Tổ chức thi nghiệp vụ Hành chính
T11/2011
 

BCH Công đoàn Trường ĐHKT

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn PWBJUM
Nội dung

Các tin khác