Công đoàn
 

Các công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Trường ĐHKT

Công đoàn Trường Đại học Kinh tế gồm có 9 công đoàn bộ phận:

Tin liên quan

TT

Đơn vị / Họ tên

Chức danh trong BCH

1

Công đoàn Khối Hiệu bộ

 

1. Lưu Thị Mai Anh

2. Phạm Bích Ngọc

3. Vũ Minh Đức
4. Nguyễn Thị Thục An

5. Đinh Thị Thúy Hòa

Chủ tịch

Phó chủ tịch

Phó chủ tịch
Ủy viên

Ủy viên

2

Công đoàn Khoa Kế toán - Kiểm toán

 

1. Phạm Ngọc Quang

2. Nguyễn Thị Hải Hà

3. Đặng Thị Nguyệt Nga

Chủ tịch

Phó chủ tịch

Ủy viên

3

Công đoàn Khoa Kinh tế chính trị

 

1. Hoàng Triều Hoa

2. Nguyễn Thị Hồng Điệp

Chủ tịch

Phó chủ tịch

4

Công đoàn Khoa Kinh tế phát triển

 

1. Hoàng Khắc Lịch

2. Nguyễn Thị Hoa Hạnh

3. Lương Thị Ngọc Hà

Chủ tịch

Phó chủ tịch

Ủy viên

5

Công đoànKhoa KT&KDQT

1. Nguyễn Hồng Quang

2. TS Phạm Hùng Tiến

3. TS. Nguyễn Cẩm Nhung

Chủ tịch

Phó chủ tịch

Ủy viên

6

Công đoàn Viện Quản trị kinh doanh

1. Đỗ Tiến Long

2. Dương Thị Thu

3. Nguyễn Phương Mai

Chủ tịch

Phó chủ tịch

Ủy viên

7

Công đoàn Khoa Tài chính - Ngân hàng

1. Trịnh Thị Phan Lan

2. Nguyễn Tiến Thành

3. Nguyễn Thị Xuân Thu

Chủ tịch

Phó chủ tịch

Ủy viên

8

Công đoàn Trung tâm GD&ĐTQT

 

1. Nguyễn Thị Phương Lan

2. Đỗ Ngọc Trâm

3. Nguyễn Minh Phương

Chủ tịch

Phó chủ tịch

Phó chủ tịch

9

Công đoàn Trung tâm NCKTPT

 

1. Nguyễn Thị Lương

2. Nguyễn Thị Hương Huyền

Chủ tịch

Phó chủ tịch


Công đoàn Trường ĐHKT

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn XVZGCN
Nội dung