Công đoàn
 

Vai trò của Công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược

Tại Đại hội Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013 - 2015) (Ảnh: Duy Ni)
Với vị trí chăm lo và bảo vệ quyền lợi của giảng viên, cán bộ viên chức, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ khoa, Công đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh (Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN) đã tích cực phát huy vai trò trong các hoạt động.


Chương trình đạo tạo cử nhân Quản trị kinh doanh (QTKD) đạt trình độ quốc tế là một đề án thành phần nằm trong Đề án Nhiệm vụ chiến lược (NVCL) tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được triển khai từ năm 2008.
Mục tiêu tổng quát của đề án là: Triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển ngành QTKD tại Trường ĐHKT - ĐHQGHN đạt trình độ quốc tế, nhằm tạo điều kiện phát triển Khoa QTKD và Trường ĐHKT đạt chuẩn khu vực và quốc tế; góp phần đổi mới cơ bản và toàn diện chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN nói riêng và giáo dục đại học Việt Nam nói chung; đáp ứng nhanh và tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước thông qua đóng góp của ngành QTKD.
Đề án có các mục tiêu cụ thể: (1) Tăng cường năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; (2) Nâng cao chất lượng các hoạt động khoa học và công nghệ; (3) Hiện đại hóa chương trình, học liệu, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; (4) Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong nước và quốc tế; (5) Đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; (6) Tài liệu hóa hệ thống các văn bản thực hiện đề án thành phần; và (7) Xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về đề án thành phần theo chuẩn ĐHQGHN.
Trong đó, mục tiêu về đào tạo của chương trình là đào tạo cử nhân có chất lượng đạt trình độ quốc tế trong lĩnh vực QTKD, có khả năng tác nghiệp, kinh doanh, phân tích, đánh giá, nghiên cứu, giảng dạy về QTKD tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, công ty đa quốc gia, tập đoàn, các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu… các cử nhân này có thể tiếp tục tự học tập, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành doanh nhân, lãnh đạo, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực QTKD.
Sau hơn 4 năm đi vào thực hiện đề án đạt được những kết quả khả quan, đóng góp vào thành tích chung của Nhà trường. Chương trình đã khẳng định sức hút qua việc thu hút thành công những sinh viên chất lượng với điểm thi đại học đầu vào từ 21 điểm đến 24 điểm cho cả 2 khối A và D1, thuộc loại top 3 trong khối các trường kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam. Sau một năm học tiếng Anh tập trung có khoảng 95% các em đạt trình độ tiếng Anh tương đương từ 5.5 IELTS trở lên.
Sinh viên được đào tạo theo khung chương trình đào tạo cử nhân QTKD đạt trình độ quốc tế, học liệu dùng trong chương trình được cập nhật và phần lớn dùng các học liệu theo chương trình đào tạo của Trường Haas School of Business, Đại học California Berkely (Hoa Kỳ). Chương trình được giảng dạy các môn hầu hết bằng tiếng Anh với phương pháp giảng dạy hiện đại, do các giảng viên có trình độ, được đào tạo từ các trường đại học có uy tín của nước ngoài giảng dạy.
Kết quả học chuyên môn của các em khá cao, 100% các em đạt loại khá và giỏi. Bên cạnh học chính khóa sinh viên của đề án đã được đi thực tế, thực tập, tham quan các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, đào tạo kỹ năng và đã bước đầu thể hiện đặc điểm của sinh viên QTKD đạt trình độ quốc tế là có năng lực, tiếng Anh tốt, năng động và tự tin.
Trong năm học 2011 - 2012 vừa qua, khóa sinh viên NVCL đầu tiên đã ra trường, trong đó, 80% số sinh viên được nhận vào làm việc trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngay sau tốt nghiệp với mức lương khởi điểm từ 500USD trở lên.
Bên cạnh đó Khoa QTKD vẫn đang tiếp tục thu hút thêm các giảng viên giỏi có trình độ từ tiến sĩ trở lên, có thể giảng dạy tốt chuyên môn bằng tiếng Anh, đồng thời bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên trẻ của khoa. Đã có 25 giảng viên trong khoa có thể giảng dạy bằng tiếng Anh (tối thiểu 6,0 IETLS hoặc tương đương); các giảng viên đã hoàn thành xây dựng đề cương các môn học, và 9 bộ đề thi môn học, đăng và công bố 83 báo cáo khoa học, 6 giảng viên tham gia hội thảo quốc tế ở nước ngoài.
Với vị trí chăm lo và bảo vệ quyền lợi của giảng viên, cán bộ viên chức, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Khoa QTKD, Công đoàn Khoa QTKD đã tích cực phát huy vai trò trong các hoạt động sau:
  1. Tích cực tuyên truyền tới các công đoàn viên trong khoa, nhất là các giảng viên và cán bộ viên chức trực tiếp tham gia đề án về ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình NVCL như tinh thần Đại hội Đảng bộ Trường ĐHKT nhiệm kỳ 2011-2015 đã xác định ở vị trí hàng đầu trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của Trường: Tập trung nguồn lực để phát triển chương trình đào tạo theo các chương trình nhiệm vụ chiến lược (16+23, CLC) ở tất cả các hệ đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ nhằm tạo nền tảng cho hoạt động đào tạo của Trường”. Từ đó, các công đoàn viên nâng cao nhận thức về chất lượng công việc, chủ động sáng tạo, tích cực đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn trường.
  2. Công đoàn tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách về đào tạo phát triển cán bộ, chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, và chính sách đãi ngộ và phúc lợi. Hiện tại, chính sách đãi ngộ cho giảng viên tham gia chương trình đã đạt được ở mức cao hơn so với mặt bằng giảng dạy chung, tuy nhiên, mức hiện tại cũng còn chưa đạt được mức đề ra khi xây dựng đề án. Điều này cũng có những ảnh hưởng đến việc thu hút và tạo động lực cho giảng viên tham gia chương trình, nhất là giảng viên đến từ nước ngoài.
  3. Công đoàn động viên khích lệ tinh thần các công đoàn viên đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế; chủ động tích cực ứng dụng các phương pháp sư phạm hiện đại, giáo trình cập nhật trong giảng dạy; tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực nghiên cứu, phương pháp sư phạm và kỹ năng ngoại ngữ; công đoàn viên, nhất là giảng viên tích cực thiết lập và mở rộng mạng lưới và quan hệ mạng lưới chuyên môn với các đồng nghiệp trong nước và quốc tế; gắn công tác nghiên cứu, giảng dạy với thực tiễn kinh tế, quan hệ gắn bó với doanh nghiệp và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.
  4. Công đoàn là cầu nối gắn cán bộ giảng viên với Chi bộ, Ban Chủ nhiệm khoa, tạo sự đồng tâm nhất trí chung trong toàn khoa, thực hiện thắng lợi các kế hoạch nhiệm vụ yêu cầu của đề án; giới thiệu các quần chúng ưu tú với lãnh đạo khoa để quan tâm giúp đỡ phát triển cán bộ.


Trong thời gian tới, Công đoàn Khoa QTKD xác định thực hiện tốt ba chức năng của Công đoàn trong thực hiện Nhiệm vụ chiến lược:

Một là, Công đoàn khoa chủ động tích cực trong việc đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giảng viên; có trách nhiệm tham gia với Ban Chủ nhiệm khoa, trong việc tạo cơ hội làm việc và phát triển nghề nghiệp, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên.
Hai là, Công đoàn khoa đại diện và tổ chức công đoàn viên tham gia quản lý trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị chức theo quy định.
Ba là, Công đoàn khoa có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên công đoàn viên phát huy vai trò chủ động tích cực trong công việc, đồng thuận, thấu hiểu, và ủng hộ các chính sách quản lý, quyết định, và kế hoạch nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm khoa, nhất là các chương trình nhiệm vụ liên quan đến Đề án NVCL.


Trích tham luận tại Đại hội Công đoàn Trường ĐHKT - ĐHQGHN lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013 - 2015)

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn EWBTJB
Nội dung