Công đoàn
 

Các mẫu văn bản của Công đoàn Trường ĐHKT

Mẫu số
Nội dung

Đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn

Danh sách cán bộ xin gia nhập tổ chức Công đoàn (tổng hợp theo đợt)

Phiếu thăm hỏi


Công đoàn Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn PBLBGT
Nội dung

Các tin khác