Trang tin tức sự kiện

VNU-UEB to organize the orientation conference for University Enrollment in 2024

The conference summarized the university enrollment activities of 2023 and outlined the implementation directions for the university enrollment in 2024. The conference was attended by Assoc. Prof. Dr. Nguyen Truc Le – Party Secretary, Chairman of the University Council; Assoc. Prof. Dr. Le Trung Thanh – Rector; Assoc. Prof. Dr. Nguyen Anh Thu – Vice Rector; MSc. Ngo Thi Thu Ha – Deputy Head of the Office of Academic Affairs; Dr. Vu Duy – Deputy Head of the Office of Academic Affairs.MSc Ngô Thị Thu Hà - Deputy Head of Office of Academic Affairs presented the information of university enrolment in 2023
Assoc.Prof. Nguyen Truc Le (Chairman) and Assoc.Prof. Le Trung Thanh (Rector) give orientation at the conference

The conference focused on discussions and agreed on the following expected directions to be implemented:

- Continue to maintain enrollment in 7 training majors, increase enrollment targets according to early admission methods, especially the International Certificate Examination method.

- Consolidate enrollment methods: from 9 methods in 2023 to 5 methods.

2023

2024

No

Method of Enrollment

No

Method of Enrollment

1High school exam score1High school exam score
2Competency assessment examIELTS combined with High school exam score
3IELTS combined with personal interviewPrioritized enrollment
4IELTS combined with Highschool exam score2Competency assessment exam
5Prioritized enrollment3IELTS combined with personal interview
6SAT, A-Level, ACTSAT, A-Level, ACT
7Direct enrollment based on the Ministry of Education’s policies4Direct enrollment based on the Ministry of Education’s policies
8Direct enrollment based on VNU’s policies5Direct enrollment based on VNU’s policies
9University reservesUniversity reserves

- Add regulations on English language requirements for the program Business Administration for sports talents.

- Innovate the application process for early admission methods: Candidates register for online admission on the enrollment software of the University (xettuyendaihoc.ueb.edu.vn), upload all required documents (original) as regulated to the enrollment software. Candidates do not have to send paper documents to the University via express delivery. Candidates will submit all paper documents as regulated at the enrollment session. Candidates are fully responsible for the information declared and the accuracy and legality of the documents uploaded to the software.

>>> Click here to see the news in Vietnamese.


VNU UEB

Tag:


Video
QC trái 1
Đại học Troy (Troy University)
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Bài đọc nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành