Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Minh Phương

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Phương, sinh ngày 29/06/1986 tại Hà Nội.


Đề tài: Đánh giá tác động dự kiến của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

Mã số: 9310106.01

Thời gian: 9h00 ngày 28/07/2020 (Thứ 3)

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN