Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thành Long

Đề tài: Phát triển tín dụng theo chuỗi giá trị cho sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh


Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Long, sinh ngày 09/11/1984 tại Quảng Ninh.

Đề tài: Phát triển tín dụng theo chuỗi giá trị cho sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị

Mã số: 9310102.01

Thời gian: 9h00 ngày 25/07/2020 (Thứ 7)

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN