Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Phạm Minh Tuấn

Tên luận án: Nghiên cứu áp dụng quản trị tinh gọn trong các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa của Việt Nam


1. Tác giả: NCS. Phạm Minh Tuấn
2. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
3. Mã số: 62.34.05.01

4. Tên đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

5. Người hướng dẫn khoa học:

  • PGS.TS Trần Anh Tài
  • TS. Nguyễn Đăng Minh

>>> Xem tóm tắt luận án tại đây


UEB_net