Trang Đào tạo sau đại học
 
Danh sách các lớp cao học khóa QH-2011-E.CH (khóa 20) học các môn chung học kỳ I năm học 2011-2012

Danh sách được chia theo lớp để học các môn chung học kỳ I năm học 2011-2012, gồm: Tiếng Anh, Triết học


 
 

 

 

TT
Mã học viên
Họ và tên
Ngày sinh
Khóa
DS học môn Triết
DS học môn TA cơ bản
1
11058001
Ngô Ngọc
Ánh
30/01/1988
QH-2011-E.CH(KTĐN)
Lớp 1
Lớp 1A
2
11058002
Hoàng Xuân
Diễm
04/10/1988
QH-2011-E.CH(KTĐN)
Lớp 1
Lớp 1A
3
11058003
Phạm Thị
Hoa
22/10/1985
QH-2011-E.CH(KTĐN)
Lớp 1
Lớp 1A
4
11058004
Nguyễn Mỹ
Hương
12/04/1968
QH-2011-E.CH(KTĐN)
Lớp 1
Lớp 1A
5
11058005
Hỏa Hạnh
Nhân
29/04/1987
QH-2011-E.CH(KTĐN)
Lớp 1
Lớp 1A
6
11058006
Trần Văn
Sơn
30/06/1988
QH-2011-E.CH(KTĐN)
Lớp 1
Lớp 1A
7
11058007
Phạm Huy
Trung
03/02/1979
QH-2011-E.CH(KTĐN)
Lớp 1
Lớp 1A
8
11058008
Bùi Cẩm
Vân
29/11/1986
QH-2011-E.CH(KTĐN)
Lớp 1
Lớp 1A
9
11058009
Đoàn Thị Lan
Anh
17/08/1986
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
10
11058011
Mai Việt
Dũng
30/12/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
11
11058012
Nguyễn Thị Thu
14/11/1985
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
12
11058013
Phan Thị Hồng
20/09/1984
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
13
11058014
Trần Ngân
01/02/1989
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
14
11058015
Vũ Thị Thu
Hải
24/09/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
15
11058016
Lê Thu
Hằng
14/06/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
16
11058017
Lê Thị Khánh
Hiền
06/11/1983
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
17
11058018

Nguyễn Thị Thanh

Hiền
02/03/1988
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
18
11058019
Vũ Thị
Hiền
16/07/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
19
11058020
Nguyễn Thị Thùy
Hoa
27/11/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
20
11058021
Trần Thị
Hoa
10/07/1986
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
21
11058022

Nguyễn Thị Thanh

Huệ
02/02/1974
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
22
11058023
Lê Văn
Hưng
12/02/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
23
11058024
Bùi Thị Lan
Hương
14/12/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
24
11058025
Bùi Thu
Hương
07/09/1984
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
25
11058026
Đào Thị Thanh
Hương
13/07/1979
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
26
11058027
Hà Thu
Hương
05/11/1984
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
27
11058028
Lê Thu
Hương
08/12/1984
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
28
11058029
Nguyễn Thị Thu
Hương
09/09/1986
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
29
11058030
Trịnh Thị
Hường
13/10/1984
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
30
11058031
Nguyễn Quang
Huy
02/12/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
31
11058032
Ngô Thị Thanh
Huyền
27/06/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
32
11058033
Nguyễn Tiến
Lâm
19/02/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
33
11058034
Mai Xuân
Lân
11/08/1974
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
34
11058035
Nguyễn Thùy
Linh
26/07/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1A
35
11058036

Nguyễn Thị Thanh

Loan
20/03/1985
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
36
11058037
Lê Hồng
Minh
22/08/1988
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
37
11058038
Nguyễn Thị
Minh
02/05/1983
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
38
11058039
Vũ Thành
Nam
14/11/1977
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
39
11058040
Đặng Thị Thanh
Nga
14/09/1981
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
40
11058041

Nguyễn Thị Thanh

Ngọc
13/06/1988
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
41
11058042

Nguyễn Thị Thanh

Nhàn
22/12/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
42
11058043
Hoàng Hồng
Nhung
23/10/1985
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
43
11058044

Nguyễn Thị Nguyệt

Nương
02/02/1984
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
44
11058045
Phạm Thanh
Phương
07/04/1986
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
45
11058046
Võ Hồng
Quang
24/01/1988
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
46
11058047
Nguyễn Hòa
Quyên
22/01/1981
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
47
11058048
Hoàng Thị
Thơm
01/03/1985
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
48
11058049
Đỗ Đức
Toàn
27/08/1980
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
49
11058050
Lê Mạnh
Toàn
29/09/1985
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
50
11058051
Nguyễn Thị Như
Trang
19/12/1984
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
51
11058052
Đinh Thanh
05/08/1988
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
52
11058053
Phan Thị Ngọc
26/05/1985
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
53
11058054
Nguyễn Thanh
Tùng
02/04/1982
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
54
11058055
Đào Thị Tú
Uyên
16/10/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
55
11058056
Phạm Thị
Vân
01/08/1987
QH-2011-E.CH(TCNH)
Lớp 1
Lớp 1B
56
11058057
Lê Thái
An
19/09/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
57
11058058
Lê Tuấn
Anh
14/10/1985
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
58
11058059
Nguyễn Thị Vân
Anh
18/09/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
59
11058060
Thân Thị
Chung
13/09/1979
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
60
11058061
Trần Huy
Chương
04/06/1979
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
61
11058062
Nguyễn Văn
Công
14/05/1970
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
62
11058063
Nguyễn Thanh
Cường
26/09/1984
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
63
11058064
Phạm Thuỳ
Dung
16/08/1985
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
64
11058065
Trần Thị Mỹ
Dung
07/01/1982
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
65
11058066
Nguyễn Tiến
Dũng
17/10/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
66
11058067
Nguyễn Thị
Duyên
02/02/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
67
11058068
Ngô Quang
Đạt
04/09/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 1
Lớp 1B
68
11058069
Nguyễn Đức
Đông
18/07/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
69
11058070
Đặng Thế
Đức
02/10/1981
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
70
11058071
Nguyễn Minh
Đức
31/10/1983
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
71
11058072
Bạch Long
Giang
09/01/1987
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
72
11058073
Cao Thị Hoài
Giang
06/12/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
73
11058074
Phạm Thị Hương
Giang
05/11/1985
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
74
11058075
Nghiêm Quang
02/08/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
75
11058076
Trần Thu
18/08/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
76
11058077
Nguyễn Hồng
Hải
06/12/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
77
11058078
Nguyễn Sơn
Hải
25/09/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
78
11058079
Nguyễn Thu
Hằng
26/10/1980
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
79
11058080
Phạm Thị Thanh
Hằng
13/02/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
80
11058081
Võ Nhật
Hiếu
27/12/1978
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
81
11058082
Nguyễn Thị Như
Hiểu
17/10/1985
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
82
11058083
Bùi Thị Như
Hoài
03/09/1983
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
83
11058084
Nguyễn Phương
Hồng
28/07/1982
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
84
11058085
Phạm Thị
Hồng
01/11/1987
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
85
11058086
Vũ Thị Bích
Hồng
08/02/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
86
11058087
Hoàng Thị
Huế
04/03/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
87
11058088
Lê Anh
Hưng
08/03/1985
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
88
11058089
Dương Thị Thu
Hường
19/03/1984
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
89
11058090
Nguyễn Quang
Huy
05/09/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
90
11058091
Phạm Minh
Huyền
20/11/1985
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
91
11058092
Nguyễn Tùng
Lâm
19/10/1977
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
92
11058093
Phan Thị Thanh
05/06/1983
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
93
11058094
Trần Thị
Luyến
08/11/1983
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
94
11058095
Nguyễn Quỳnh
Ngân
22/07/1987
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
95
11058096
Vũ Thị Hà
Ngân
28/02/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
96
11058097
Vũ Thị Minh
Ngọc
26/11/1987
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
97
11058098
Trần Minh
Nguyệt
10/10/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
98
11058099
Lê Thanh
Phương
10/05/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
99
11058100
Vũ Minh
Phượng
30/04/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
100
11058101
Bùi Văn
Quang
07/07/1983
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
101
11058102
Nguyễn Văn
Quang
15/12/1984
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2A
102
11058103
Đinh Thanh
Sơn
03/12/1980
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
103
11058104
Nguyễn Danh
Thăng
25/11/1983
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
104
11058105
Nguyễn Thị
Thía
10/01/1984
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
105
11058106
Ngô Thị Minh
Thu
20/07/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
106
11058107
Trần Thị
Thu
19/09/1988
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
107
11058108
Đồng Thị Thanh
Thủy
27/04/1987
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
108
11058109
Đinh Thị Vân
Trang
01/11/1987
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
109
11058110
Nguyễn Thị Thu
Trang
19/03/1987
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
110
11058111
Vũ Thị Thu
Trang
10/10/1986
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
111
11058112
Nguyễn Việt
Trung
12/01/1984
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
112
11058113
Nguyễn Thanh
24/04/1985
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
113
11058114
Nguyễn Anh
Tuấn
02/10/1984
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
114
11058115
Thái Anh
Tuấn
06/11/1982
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
115
11058116
Trần Anh
Tuấn
15/07/1983
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
116
11058117
Lê Văn
Tùng
05/06/1981
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
117
11058118
Đặng Trung
Tuyến
04/08/1987
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
118
11058119
Vũ Thanh
Tuyền
21/08/1985
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
119
11058120
Nguyễn Thị
Vân
08/05/1987
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
120
11058280
Nguyễn Ngọc
Trung
31944
QH-2011-E.CH(QTKD)
Lớp 2
Lớp 2B
121
11058170
Hoàng Thị Quỳnh
Anh
26/02/1982
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
122
11058171

Nguyễn Thị Phương

Anh
05/03/1976
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
123
11058172
Nguyễn Tuấn
Anh
28/10/1983
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
124
11058173
Phùng Thị Lan
Anh
28/04/1978
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
125
11058174
Hoàng Phương
Bắc
14/01/1986
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
126
11058175
Lương Thị Ngọc
Bích
04/06/1987
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
127
11058176
Trần Thị Hồng
Bích
24/01/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
128
11058177
Lưu Thị
Bình
28/02/1975
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
129
11058178
Nguyễn Huy
Cảnh
02/06/1982
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
130
11058180
Nông Hoài
Châu
14/06/1983
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
131
11058181
Bùi Xuân
Chương
16/06/1973
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
132
11058182
Hoàng Xuân
Cường
13/11/1983
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
133
11058184
Phùng Huy
Diễn
15/09/1987
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
134
11058185
Phạm Đức
Dũng
25/02/1981
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 2
Lớp 2B
135
11058186
Nguyễn Thùy
Dương
01/07/1978
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
136
11058187
Phạm Ngọc
Dương
10/10/1980
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
137
11058188
Vũ Minh
Đức
07/09/1982
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
138
11058190
Bùi Mạnh
08/05/1978
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
139
11058191
Nguyễn Thị Lộc
14/06/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
140
11058192
Ngô Thị Thanh
Hải
09/03/1979
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
141
11058194
Trịnh Thị Bích
Hằng
06/11/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
142
11058195
Cao Đức
Hiếu
17/10/1982
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
143
11058196
Hà Quang
Hòa
10/03/1976
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
144
11058197
Nguyễn Tiến
Hòa
26/11/1986
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
145
11058198
Nguyễn Hữu
Hoàng
17/05/1984
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
146
11058201
Nguyễn Mạnh
Hùng
20/11/1983
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
147
11058202
Nguyễn Thế
Hùng
27/10/1975
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
148
11058204
Vũ Ngọc
Hưng
28/03/1978
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
149
11058205
Hà Đức
Huy
09/06/1984
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
150
11058206
Trần Quang
Huy
11/04/1982
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
151
11058208
Vũ Thị
La
05/09/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
152
11058209
Hoàng Thị Ngọc
Lan
04/04/1974
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
153
11058210
Đặng Thị Nhật
Lệ
19/08/1986
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
154
11058211
Phạm Thị Thùy
Linh
12/05/1983
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
155
11058212
Nguyễn Ngọc
Lĩnh
10/01/1971
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
156
11058213
Nguyễn Văn
Lương
07/02/1984
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
157
11058214
Nguyễn Thị
05/05/1980
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
158
11058215
Trần Đăng
Mạnh
10/08/1981
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
159
11058216
Lương Bá
Minh
20/03/1976
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
160
11058217
Ngô Thanh
Minh
20/05/1980
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
161
11058220
Vũ Đức
Minh
20/12/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
162
11058223
Vũ Thị Quỳnh
Ngân
02/12/1986
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
163
11058224
Cao Đại
Nghĩa
30/12/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
164
11058225
Nguyễn Trọng
Nghĩa
07/11/1980
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
165
11058228
Bùi Thị
Nhàn
20/03/1981
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
166
11058229
Nguyễn Công
Nhật
07/01/1973
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
167
11058230
Đào Thị Mai
Nhung
29/08/1980
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
168
11058231
Nguyễn Hà
Phương
06/02/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3A
169
11058232
Phan Thị
Phương
24/08/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
170
11058233
Nguyễn Trung
Quang
12/07/1987
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
171
11058234
Đặng Ngọc
San
29/08/1975
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
172
11058235
Lương Văn
Sáng
01/01/1976
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
173
11058238
Nguyễn Thái
Sơn
21/08/1973
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
174
11058242
Nguyễn Kim
Tấn
06/10/1983
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
175
11058243
Đặng Văn
Thắng
08/12/1970
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
176
11058244
Đặng Xuân
Thắng
03/11/1967
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
177
11058246
Nguyễn Duy
Thắng
17/10/1978
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
178
11058247
Phạm Trung
Thành
10/12/1982
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
179
11058248

Nguyễn Thị Bích

Thảo
11/01/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
180
11058250
Đinh Văn
Thiện
11/04/1977
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
181
11058253
Nguyễn Thanh
Thủy
12/01/1984
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
182
11058254
Nguyễn Thị Thu
Thủy
29/08/1973
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
183
11058255
Phạm Huy
Toàn
28/02/1982
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
184
11058256
Đinh Quang
Trung
18/08/1981
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
185
11058257
Tạ Việt
Trung
17/08/1978
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
186
11058258
Nguyễn Hải
Trường
08/06/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
187
11058259
Bùi Thanh
Tuấn
17/07/1983
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
188
11058262
Nguyễn Văn
Tuấn
19/03/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
189
11058264
Trần Danh
Tuấn
03/06/1977
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
190
11058266
Hoàng Anh
Tùng
04/03/1979
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
191
11058267
Ngụy Văn
Tuyên
08/02/1982
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
192
11058268
Hà Thị
Tuyển
11/03/1978
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
193
11058269
Nguyễn Thị Ánh
Tuyết
20/05/1973
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
194
11058270
Trần Thị
Tuyết
29/12/1984
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
195
11058273
Vũ Thị Mỹ
Vân
08/06/1979
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
196
11058274
Dương Thanh
Văn
21/02/1984
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
197
11058275
Trần Văn
Vạn
20/10/1973
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
198
11058277
Nguyễn Thị
Vui
02/10/1983
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
199
11058278
Trần Thị Thanh
Xuân
07/07/1987
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
200
11058279
Đỗ Thị Hải
Yến
24/01/1985
QH-2011-E.CH(QLKT)
Lớp 3
Lớp 3B
 
Xem chi tiết:

Phòng Đào tạo, Trường ĐHKT