Trang Đào tạo sau đại học
 
Triển khai công tác biên soạn đề cương môn học cho chương trình đào tạo sau đại học

Tại một lớp cao học của Trường ĐHKT.
Thực hiện lộ trình đào tạo tín chỉ, ngày 3/1/2008, Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức cuộc họp để triển khai công tác biên soạn đề cương môn học cho chương trình đào tạo sau đại học theo phương thức đào tạo tín chỉ.


Dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Ngọc Thanh, Phó hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo các khoa và Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học đã bàn bạc, thống nhất đơn vị đảm nhận biên soạn và thời hạn hoàn thành biên soạn đề cương môn học.
Các thành viên tham dự cuộc họp đã nhất trí cao: cần phải hoàn thành việc biên soạn đề cương môn học sớm để có thể đưa vào giảng dạy cho các học viên cao học khóa 16 của trường.


Tin: Nguyễn Thị Thư - Ảnh: Trần Việt