Trang Đào tạo sau đại học
 
Kế hoạch thực hiện tiểu luận thạc sĩ định hướng thức hành khóa QH-2008-E (khóa 18) - ngành Quản trị Kinh doanh

Công văn số 228 /KH-ĐHKT ngày 22/2/2011 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


>> Xem văn bản gốc tại đây

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Chịu trách nhiệm

 
1

Phổ biến kế hoạch viết tiểu luận thạc sĩ

28/2-06/3/2011
Khoa QTKD
Lớp 18 QTKD6
07/3-13/3/2011
Lớp 18 QTKD5
14/3-20/3/2011
Lớp 18 QTKD4
21/3-27/3/2011
 
Lớp 18 QTKD3
Lớp 18 QTKD2
Lớp 18 QTKD1
2

 

Học viên đăng ký đề tài
(Lớp trưởng tập hợp và gửi Khoa QTKD theo Mẫu gửi kèm)

28/3-01/4/2011
Học viên
Lớp 18 QTKD6
04/4-08/4/2011
Lớp 18QTKD5
Lớp 18 QTKD4
11/4-15/4/2011
Lớp 18 QTKD3
Lớp 18 QTKD2
Lớp 18 QTKD1
3

Khoa tập hợp Danh sách đăng ký đề tài và dự kiến phân công GVHD gửi Phòng ĐT

18/4-22/4/2011
Khoa QTKD
 
4

Phòng ĐT trình BGH duyệt phân công GVHD và gửi Khoa triển khai

25/4-29/4/2011
Phòng ĐT và Khoa QTKD
 
5

Thực hiện viết Tiểu luận thạc sĩ

02/5-22/7/2011
Học viên và GVHD
 
6

Thu Tiểu luận thạc sĩ từ học viên

25/7-29/7/2011
Khoa QTKD
Lớp 18 QTKD6
01/8-05/8/2011
Lớp 18QTKD5
Lớp 18 QTKD4
08/8-12/8/2011
Lớp 18 QTKD3
Lớp 18 QTKD2
Lớp 18 QTKD1
7

Khoa tập hợp danh sách học viên hoàn thành Tiểu luận (đã có điểm GVHD) và dự kiến thành lập hội đồng chấm độc lập, gửi Phòng ĐT

15/8-19/8/2011
Khoa QTKD
 
8

Phòng ĐT trình BGH duyệt Hội đồng chấm độc lập

22/8-26/8/2011
Phòng ĐT
 
9

Tổ chức chấm Tiểu luận thạc sĩ

29/8-11/9/2011
Phòng ĐT, Khoa QTKD
 
10

Khoa Tổng hợp kết quả chấm Tiểu luận thạc sĩ (điểm tổng hợp), gửi phòng Đào tạo

12/9-23/9/2011
Khoa QTKD
 
11

Khoa Thu Hồ sơ xét tốt nghiệp và tập hợp gửi phòng Đào tạo

26/9-30/9/2011
Khoa QTKD
 
11

Phòng ĐT trình BGH duyệt DS tốt nghiệp

03/10-07/10/2011
Phòng ĐT
 
12

Tốt nghiệp

Tháng 10/2011
Phòng ĐT
 

Ghi chú: Những quy định liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ trên sẽ căn cứ theo “Quy định tạm thời về Tiểu luận thạc sĩ”, ban hành kèm theo Quyết định số 624/SĐH ngày 06 tháng 04 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN