Trang Đào tạo sau đại học
 
Kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư

Thông báo số 988/TB-ĐHKT ngày 4/5/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 8 năm 2018 ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư,

Ngày 28/4/2020, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đã họp dưới sự chủ tọa của PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê, Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng đã kiểm tra, đánh giá hồ sơ ứng viên, biểu quyết công khai tại buổi họp để thông qua ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư. Kết quả cụ thể như sau:

Ứng viên Lê Đình Hải, Tiến sĩ, Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng thông báo./.

 
>> Download thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN