Trang Đào tạo sau đại học
 
Chương trình học bổng của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting (gọi tắt là học bổng Lawrence S.Ting) năm học 2020-2021 cho sinh viên như sau:


1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt từ 2.8 điểm trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong học kỳ 1, năm học 2019-2020 (không xét đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường năm 2020);

- Có hoàn cảnh khó khăn;

- Có tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội;

- Tích cực tham gia các hoạt động do Quỹ học bổng tổ chức, phát động;

2. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 18 sinh viên

3. Trị giá mỗi suất học bổng

Giá trị mỗi suất học bổng là 14.000.000 đồng/sinh viên/năm học. Học bổng được chuyển hàng tháng (1.400.000 đồng) vào tài khoản của sinh viên (mở tại Ngân hàng Ngoại thương-Vietcombank) theo từng học kỳ (mỗi học kỳ là 5 tháng).

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm dưới đây

>> Mẫu đơn đăng ký học bổng

>> Mẫu danh sách sinh viên đề nghị cấp học bổng

>> Công văn thông báo


Ban Chính trị và Công tác HS-SV, ĐHQGHN