Trang Đào tạo sau đại học
 
Mời dự Diễn đàn liên kết tri thức trong giải các bài toán định lượng của khoa học kinh tế, xã hội, và nhân văn (StatDay MathLinks Forum 2020)

Diễn đàn dự kiến tổ chức tháng 5/2020 do Khoa Toán-Cơ-Tin học (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN) phối hợp với Khoa Kinh tế Phát triển (Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)


Các bài toán định lượng hiện đại của khoa học kinh tế, xã hội và nhân văn hiện nay đặt ra những thách thức và cơ hội cho các nhà nghiên cứu, giảng viên trong việc tìm kiếm ứng dụng và giải quyết các bài toán đó bằng các mô hình định lượng. Liên kết tri thức của các khoa học chuyên ngành kinh tế, xã hội và nhân văn với khoa học tính toán và thống kê định lượng tạo ra cơ hội phát hiện và xây dựng các giải pháp hữu ích cho các nhà nghiên cứu.

Dựa trên truyền thống khoa học và thế mạnh nghiên cứu tiên tiến, hai đơn vị đầu ngành của ĐHQGHN là Khoa Toán-Cơ-Tin học (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) và Khoa Kinh tế phát triển (Trường Đại học kinh tế) phối hợp đăng cai tổ chức “Diễn đàn liên kết tri thức trong giải các bài toán định lượng của khoa học kinh tế, xã hội, và nhân văn” (StatDay MathLinks Forum 2020) với các mục tiêu:

  1. Giới thiệu các bài toán chuyên đề hiện đại của các khoa học thuộc khối ngành kinh tế, xã hội, nhân văn, y tế, giáo dục, quản lý, quy hoạch và kiến trúc;
  2. Cung cấp các giải pháp liên ngành trong giải các bài toán định lượng nhằm nắm bắt được xu thế quốc tế trong nghiên cứu, công bố trong các lĩnh vực chuyên ngành;
  3. Nâng cao năng lực nghiên cứu định lượng và tạo liên kết tri thức trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển và công bố quốc tế trong các lĩnh vực khoa học kinh tế, xã hội và nhân văn.

Diễn đàn có sự tham dự của các nhà khoa học, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tại các Trường Đại học và Viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Dự kiến chương trình (1 ngày): Sáng 8h30 - 11h30 (phiên 1); Chiều 13h30 - 15h30 (phiên 2); 15h30 - 16h30 (phiên 3)

Ban tổ chức và diễn giả của diễn đàn là các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực thống kê toán học và kinh tế xã hội:

  • Khoá học ngắn về phân tích định lượng ứng dụng (phiên 1): Phân tích nhân tố; hệ ra quyết định mờ; kỹ thuật Delphi chuyên gia;
  • Các báo cáo toàn thể (phiên 2): Thống kê toán học trong Khoa học xã hội; Hệ chuyên gia phân tích và điều khiển nhân tố; Tri thức khoa học từ phân tích định lượng dữ liệu kinh tế, xã hội và nhân văn;
  • Toạ đàm (phiên 3): Có sự tham dự của các nhà khoa học tiêu biểu của hai đơn vị đăng cai;
  • Trưng bày các ấn phẩm khoa học, các kết quả nghiên cứu tiêu biểu của các đơn vị đăng ký.

Đăng ký tham dự:

  • Phí tham dự diễn đàn: 500.000 VNĐ/người (bao gồm khoá học ngắn, tiệc trà, và tài liệu diễn đàn).
  • Việc đăng ký tham dự Diễn đàn được thực hiện theo hình thức online tại đây. Chỉ đóng phí tham dự khi nhận thông báo chính thức từ Ban Tổ chức.
  • Hạn đăng ký trước 24h00 ngày 15/5/2020
Địa chỉ liên hệ:
(1) TS. Trịnh Quốc Anh (trinhquocanh@hus.edu.vn; 0936728879), Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN;
(2) TS. Lưu Quốc Đạt (datluuquoc@gmail.com; 0914780425), Khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học kinh tế, ĐHQGHN.


Ban Tổ chức