Trang Đào tạo sau đại học
 
Về việc nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2020

Thông báo số 881/TB-ĐHKT ngày 14/4/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


1. Thời gian nghỉ lễ

- Cán bộ, viên chức, người lao động được nghỉ 02 ngày kể từ ngày 30/4/2020 (thứ Năm) đến hết ngày 01/5/2020 (thứ Sáu).

- Giảng viên, sinh viên, học viên và NCS: nghỉ lễ theo kế hoạch năm học.

2. Tổ chức nghỉ lễ

Để đảm bảo an toàn PCCC, an ninh chính trị và TTATXH trong dịp nghỉ lễ, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các công việc sau:

- Thủ trưởng các đơn vị thông báo lịch nghỉ lễ tới toàn bộ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động của đơn vị mình. Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp phòng làm việc và tắt toàn bộ thiết bị, máy móc, điện trước khi nghỉ lễ.

- Phòng Đào tạo, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên: Thông báo lịch nghỉ lễ tới các giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và xây dựng kế hoạch dạy bù cho các lớp có lịch học trùng với lịch nghỉ lễ.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

+ Tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, hệ thống điện, nước nhà E4, nhà E1 và các giảng đường trước dịp nghỉ lễ.

+ Phân công cán bộ trực lái xe và bảo vệ nhà E4, nhà E1, giảng đường 1 trực điện, nước, PCCC, ANCT và TTATXH trong toàn Trường.

+ Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - ĐHQGHN, cụm dân cư, PA03 và Công an phường quản lý tốt các trường hợp tạm trú, vãng lai. Phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

- Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với khu phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sinh viên và gia đình cán bộ, giảng viên,… thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Tránh tình trạng sinh viên bị lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động vi phạm đạo đức, pháp luật.

- Phòng Thanh tra và Pháp chế phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức kiểm tra kế hoạch lên lớp ngay ngày đầu tiên sau các dịp nghỉ lễ.

3. Kế hoạch trực nghỉ lễ

- Trực lãnh đạo: Thường xuyên có 01 đồng chí trong Ban Giám hiệu và 01 đồng chí lãnh đạo phòng chức năng trực xử lý các công việc liên quan đến Nhà trường trong thời gian nghỉ lễ.

- Trực bảo vệ:

+ Tổ bảo vệ đảm bảo trực bảo vệ, điện, nước, PCCC, ANCT và TTATXH đảm bảo có mặt 24/24h.

+ Tổ bảo vệ phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - ĐHQGHN, cụm dân cư, PA03 và Công an phường quản lý tốt các trường hợp tạm trú, vãng lai. Phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

- Trực lái xe: Trực xe đưa đón Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị và các đối tác của Trường.

- Trực CNTT: Trực xử lý hệ thống mạng internet, máy chủ, email, các trang thiết bị CNTT,... tại khu vực nhà E4, nhà E1 và các giảng đường, đảm bảo thông suốt 24/24h.

Ban Giám hiệu đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung trên. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc có vấn đề phát sinh trong dịp nghỉ lễ, thủ trưởng các đơn vị liên hệ trực tiếp với Ban Giám hiệu hoặc liên hệ với Phòng Hành chính - Tổng hợp để phản ánh tình hình và xử lý công việc nhằm đảm bảo tốt về mọi mặt cho dịp lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2020.

Trân trọng thông báo./.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN