Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi bổ sung của bậc đào tạo Thạc sĩ Học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo số 758/TB-ĐHKT ngày 18/03/2021 về việc Lịch thi bổ sung của bậc đào tạo Thạc sĩ Học kỳ I năm học 2020-2021


Căn cứ vào công văn 298/TB-ĐHKT ngày 29/01/2020 về việc hoãn thi kỳ thi kết thúc học phần, học kỳ I năm học 2020-2021 bậc đào tạo Thạc sĩ;

Căn cứ thông báo số 4199/TB-ĐHKT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 hệ đào tạo Thạc sĩ, tổ chức thi ngày 30/1/2021 tại giảng đường Việt Úc;

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi của các học phần hoãn thi ngày 30/1/2021 được chuyển sang tổ chức ngày 17/04/2021 tại giảng đường Hồ Tùng Mậu , cụ thể như file đính kèm;

Lưu ý : Học viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút, có thẻ học viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để được vào phòng thi.

Chi tiết liên hệ:

Vũ Thị Ngọc Châu, Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Điện thoại: (024) 3.754 7506 (máy lẻ 315)
 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN