Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ (đợt 1) học kỳ I năm học 2020-2021 bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo số 3893/TB-ĐHKT ngày 15/12/2020 về việc lịch thi kỳ thi phụ (đợt 1), học kỳ I năm học 2020-2021 Bậc đào tạo Thạc sĩ


Căn cứ vào danh sách học viên xin hoãn thi học kỳ I năm học 2020-2021, trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi kỳ phụ cho học viên xin hoãn thi (có danh sách kèm theo).

Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.

Chi tiết liên hệ:

Ms Châu - Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: (024)3.754 7506 (máy lẻ 315)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN