Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ (đợt 2), học kỳ II năm học 2019-2020 Bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo số 2352/TB-ĐHKT ngày 31/8/2020 về việc lịch thi kỳ thi phụ (đợt 2), học kỳ II năm học 2019-2020 bậc đào tạo Thạc sĩ


Căn cứ vào danh sách học viên xin hoãn thi học kỳ II năm học 2019-2020, trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi kỳ phụ cho học viên xin hoãn thi (có danh sách kèm theo).

Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.

Chi tiết liên hệ:

Ms Châu - Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: (024) 3754 7506 (máy lẻ 524)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN