Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi hết học phần lớp QH-2020-E.CH QTKD-LK 1 học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo số 4108/TB-ĐHKT ngày 24/12/2020 về việc lịch thi hết học phần lớp QH-2020-E.CH QTKD-LK 1 học kỳ I năm học 2020-2021


Căn cứ vào công văn 2575/TB-ĐHKT ngày 18/09/2020 về thời khóa biểu ngành Quản trị kinh doanh dành cho học viên đã tốt nghiệp các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi hết học phần của lớp cụ thể như sau:

 

TT

Học phần

Mã lớp học phần

Sĩ số

Số TC

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

Ghi chú

1

Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế

BSA6115 LK

22

3

08/01/2020

5

(18h-20h)

305 E4

 

2

Chiến lược cạnh tranh

BSA6024 LK

21

3

05/02/2020

5

(18h-20h)

305 E4

 

3

Quản trị công ty nâng cao

BSA6021 2

22

3

Bài tập tiểu luận

Đề nghị Trung tâm đảm bảo chất lượng giáo dục và Tổ sao in đề cung cấp đề thi, Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho học viên được biết.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN