Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi hết học phần lớp QH-2020-E.CH QTKD-LK 1 Học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo số 712/TB-ĐHKT ngày 12/03/2021 về việc lịch thi hết học phần lớp QH-2020-E.CH QTKD-LK 1 học kỳ I năm học 2020-2021


Căn cứ vào công văn 298/TB-ĐHKT ngày 29/ 01/2020 về hoãn thi kỳ thi kết thúc học phần, học kỳ I năm học 2020-2021 bậc đào tạo Thạc sĩ;

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi mới hết học phần của lớp cụ thể như sau:

TT

Học phần

Mã lớp học phần

Sĩ số

Số TC

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Phòng thi

Ghi chú

1

Chiến lược cạnh tranh

BSA6024 LK

21

3

05/02/2021

Ca 5 (18h-20h)

23/03/2021

Ca 5 (18h-20h)

305 E4

 

Đề nghị Trung tâm đảm bảo chất lượng giáo dục và Tổ sao in đề cung cấp đề thi, Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho học viên được biết.

Lưu ý : Học viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút, có thẻ học viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để được vào phòng thi.

Chi tiết liên hệ:

Vũ Thị Ngọc Châu, Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Điện thoại: (024) 3.754 7506 (máy lẻ 315)
 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN