Trang Đào tạo sau đại học
 
Quyết định mức thu học phí của lớp học bổ sung kiến thức năm 2020

Quyết định số 3277/QĐ - ĐHKT ngày 6/11/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


>> Download quyết định tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN