Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Vũ Thị Thu Hương

Kèm theo Thông báo số 36/TB-ĐHKT ngày 10/1/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Hương, sinh ngày 10/09/1976 tại Hải Phòng

 

Đề tài: Vai trò của nhà nước đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam

Chuyên ngành:          Kinh tế Chính trị      

Mã số:                        9310102.01

Thời gian:                  14h00 ngày 21/01/2022 (Thứ 6)

Địa điểm:                   Phòng 801, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
Kính mời quý vị quan tâm đến dự.
>> Xem Thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN