Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ NCS Vĩnh Bảo Ngọc1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vĩnh Bảo Ngọc

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 24/10/1980

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 1970/QĐ-ĐHKT ngày 19/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 4267/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2020 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo

7. Tên đề tài luận án: Tái cấu trúc nông nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và một số hàm ý đối với Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

9. Mã số: 9310106.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng

2. TS. Nguyễn Cẩm Nhung

 

>> Download tóm tắt luận án tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN