Hỗ trợ người dùng ĐHKT
 
Hỏi - đáp về tài khoản truy cập Internet

Tôi có thể sử dụng tài khoản truy cập Internet cho nhiều thiết bị cùng lúc như Laptop, Điện thoại, máy tính bảng không ?


Đáp: Tại một thời điểm, 1 tài khoản truy cập internet chỉ có thể sử dụng cho 1 thiết bị kết nối (Laptop, Điện thoại hoặc máy tính bảng…)

Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý Trường ĐHKT - ĐHQGHN